Comatters Logo - improving workspaces

Privacy beleid

[vc_row][vc_column][vc_custom_heading]

Privacy beleid

[/vc_custom_heading][vc_column_text]

Comatters vindt het belangrijk dat er transparantie is over hoe zorgvuldig wij omgaan met uw persoonlijke gegevens en daarmee uw privacy. Wij verwerken uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met de daartoe behorende wetgeving.

Onder het verwerken van deze persoonlijke gegevens wordt verstaan dat wij deze informatie behandelen, verzamelen en gebruiken om een individueel persoon aan te duiden en/of te herleiden.

Het is Comatters enkel toegestaan de persoonlijk gegevens te gebruiken voor zakelijke of andere wettig toegestane doeleinden, zoals:

• Wanneer dit noodzakelijk is voor onze gerechtvaardigde belangen in verband met de exploitatie van de website, waaronder procesverbetering en onderhoud van de website, het verstrekken van informatie aan u, direct marketing;
• wanneer u hiermee heeft ingestemd om specifieke, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden; en/of
• wanneer dit noodzakelijk is voor wettelijke verplichtingen.

 

Hoe gebruikt Comatters persoonsgegevens die door de gebruiker aan ons verstrekt zijn.

Contactformulier – wij kunnen uw persoonsgegevens verzamelen wanneer u vrijwillig het contactformulier op onze website invult. Het gaat dan om persoonsgegevens als naam, naam organisatie, e-mailadres en telefoonnummer.
Deze persoonsgegevens worden alleen gebruikt om te reageren op uw vragen, en/of om diensten/informatie te verstrekken, die u aangevraagd heeft.

Offerteformulier – wanneer u een offerte bij ons opvraagt verzamelen wij uw persoonsgegevens. Het gaat om persoonsgegevens als naam, naam organisatie, e-mailadres en telefoonnummer.
Deze persoonsgegevens worden alleen gebruikt om te reageren op uw vragen, en/of om een offerte te verstrekken, die u aangevraagd heeft.

Evenementen – wanneer u zich registreert voor één van onze evenementen vragen wij bij uw registratie om uw aanhef, naam, naam organisatie, functie, e-mailadres en telefoonnummer. We zullen uw naam, uw functie en naam organisatie delen met andere personen die deelnemen aan hetzelfde evenement.

Nieuwsbrief – mocht u interesse hebben in onze Nieuwsbrief, dan kunt u zich hiervoor aanmelden. Als u zich hiervoor aanmeldt dan verzamelen wij uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden.

Marketing Opt-Out – u heeft het recht om u op elk moment kosteloos af te melden voor het ontvangen van marketingcommunicatie door gebruik te maken van de ‘afmelden’ (‘unsubscribe’) optie opgenomen in elke marketing e-mail die u van ons ontvangt.

 

Gegevensverstrekking aan derden

In beginsel verstrekt Comatters geen persoonlijke informatie aan derden buiten het bedrijf.

In het geval dat er een derden partij betrokken is bij de levering van onze producten en/of diensten zullen wij geselecteerde data aan hun beschikbaar stellen. Aan derden worden enkel persoonsgegevens beschikbaar gesteld voor zover deze gegevens nodig zijn ter uitvoering van de betreffende diensten.
Deze derden partijen zijn door Comatters zorgvuldig geselecteerd en heeft Comatters de wettelijk vereiste maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat uw gegevens worden beschermd. Deze derde partij, de verwerker, is verplicht om alleen te handelen op aanwijzing van Comatters, geen persoonsgegevens bekend te maken zonder specifieke bevoegdheid, toereikende operationele en technische beveiligingsmaatregelen te implementeren en Comatters in de gelegenheid te stellen toe te zien op de naleving.

Wij kunnen uw persoonsgegevens aan derden, zoals toezichthouders en wetshandhavingsinstanties, verstrekken indien wij wettelijk verplicht worden om dit te doen of wanneer dit nodig is met betrekking tot voorkoming en opsporing van fraude, andere strafbare feiten en/of om netwerk- en informatiebeveiliging te waarborgen.

 

Gegevensbeveiliging

Comatters hecht veel waarde aan goede beveiliging van persoonsgegevens. Daarom hebben wij passende veiligheidsmaatregelen getroffen ter bescherming van uw persoonsgegevens en ter voorkoming van onbevoegde toegang, onthulling, gebruik, wijziging en vernietiging.

 

Gegevens bewaren en vernietigen

Het is ons streven om zo beperkt mogelijk persoonsgegevens te verwerken en te bewaren. Het is ons enkel toegestaan om persoonlijke informatie te verzamelen die relevant en noodzakelijk zijn. Niet relevante en/of overmatige informatie wordt op een verantwoorde manier verwijderd en/of vernietigd. Persoonsgegevens worden bewaard zolang dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze diensten en het kunnen bieden van de gebruikelijke service. Indien wettelijk verplicht zullen wij bepaalde gegevens voor langere periode opslaan.

 

Vertrouwelijke informatie

Comatters erkent dat de door u verstrekte informatie vertrouwelijk kan zijn. Wij zullen nooit onjuist of onrechtmatig gebruik van vertrouwelijke informatie toestaan. Wij zullen de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens handhaven en deze gegevens beschermen in overeenstemming met onze Privacy beleid en alle daarop geldende wetten.

Kennisneming van uw gegevens

Als individu heeft u enkele rechten, zoals recht

• op verzet tegen gebruik van persoonsgegevens inzage en rectificatie van persoonsgegevens;
• om vergeten te worden;
• om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens voor direct-marketingdoeleinden.
Indien u wenst te weten welke gegevens wij van u hebben vastgelegd kunt u contact met ons opnemen via info@comatters.nl

 

Wijzigingen in onze Privacy Beleid

Het is Comatters toegestaan te allen tijde het Privacy Beleid te wijzigen. Op deze pagina treft u de meest recente informatie aan over ons beleid. Het beleid is voor het laatst herzien op 26-05-2020.

 

 

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]